Thai  Thai

ที่พักหาดในหาน

ที่พักหาดในหาน

ที่พักหาดในหาน
ที่พักหาดในหาน

ที่พักหาดในหาน  อยู่ถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือ ใกล้ๆหาดจะมีบึงขนาดใหญ่อยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหนองหาน หาดในหานเป็นชายหาดที่มีความยาวพรสมควร เป็นที่นิยมนอนตากแดดสำหรับชาวต่างชาติ หาดเมล็ดทรายไม่เล็กละเอียดมาก ใกล้ๆหาดในหานยังมีอ่าวเล็กอยู่บริเวณใกล้เคียง คืออ่าวเสน ทั่งนี้ยังมีที่พักใกล้ชายหาดอีกด้วย

Thai