Thai  Thai

ที่พักหาดในทอน

ที่พักหาดในทอน

ที่พักหาดในทอน
ที่พักหาดในทอน

ที่พักหาดในทอน อีกหนึ่งหาดที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นเวิ้งอ่าวที่ทอดโค้ง และหาดในทองยังเป็นสถานที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ ลมแรง บรรยากาศจากธรรมชาติ บริเวณมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว

Thai