Thai  Thai

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พักผ่อนกับแพ็คเกจทัวร์ เกาะพีพี เล่นน้ำ บริเวณอ่าวมาหยา อ่าวโลีะซามะ อ่าวปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง
พักผ่อนริมหาด บริเวณอ่าวลิง เพลินกับเหล่าฝูงปลาสวยงาม ที่แวกว่ายอยู่บริเวณริมหาด บนเกาะไข่นอก เดินทางโดยเรือเร็ว และเที่ยวภูเก็ต ชมทิวทัศน์ วิวภูเก็ต ชายหาดภูเก็ต เมืองเก่า ชิโนโปตุกีส วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม


ทัวร์ภูเก็ต วันแรก เดินทางถึง ภูเก็ต
รถรอรับบริเวณสนามบินภูเก็ต เพื่อส่งโรงแรม
ถึงบริเวณโรงแรม ดำเนินการ Check In เข้าห้องพัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย


เที่ยวภูเก็ต วันที่สอง เล่นน้ำ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม
07.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือภูเก็ต
09.00 น. ออกเดินทางสู่ทะเลอันดามัน หมู่เกาะพีพี
09.55 น. ถึงบริเวณเกาะพีพีเล สนุกบนอ่าวมาหยา เล่นน้ำ ดำน้ำ ชมธรรมชาติริมหาด บันทึกภาพ จากนั้นเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง บริเวณอ่าวโล๊ะซามะชมธรรมชาติบริเวณอ่าวปิเละ และด้านหน้าถ้ำไวกิ้งจากนั้นเพลินกับเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง บริเวณอ่าวลิง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน จากนั้นเดินเล่น พักผ่อนชมธรรมชาติ
13.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะกลางอันดามัน " เกาะไข่นอก "ถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาว น้ำใส สนุกกับเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง เพลินปลาสวยงามริมหาด
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต
16.30 น. ถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย


ท่องเที่ยวภูเก็ต วันที่สาม ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ต และส่งสนามบินภูเก็ต
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย มีรถบริการ เพื่อท่องเที่ยวภูเก็ต ชมเมืองภูเก็ตจากมุมสูง เนินเขากลางเมือง เขารังสัมผัสธรรมชาติพรรณไม้ และทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ต มุมกว้างชมเส้นทางเมืองเก่า ถนนถลางอาคารยุค ชิโนโปตุกีส และถนนสายแรกของภูเก็ตที่ไร้เสาไฟฟ้าชิมอาหารและขนมพื้นบ้านจากคนท้องถิ่นจากนั้นแวะชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เลือกซื้อสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์มุกแท้ ของจังหวัดภูเก็ต หลากชนิดนมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง วัดคู่เมืองภูเก็ตชมพระมหาเจดีย์ ทิวทัศน์ด้านบน และกุฎิหลวงพ่อแช่ม เรือนไม้สักทั้งหลังสัมผัสทะเลภูเก็ต ที่มีชื่อเสียง หาดป่าตองและแนวชายหาดที่ทอดตัวยาวติดกัน หาดกะตะ หาดกะรนแวะจุดชมวิว 3 อ่าว สามารถมองเห็น หาดกะตะน้อย หาดกะตะ หาดกะรนสัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์บริเวณ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยที่สุดชมภาพอันงดงามยามพระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า บริเวณปลายแหลมและประภาคาร กาญจนภิเษก บริเวณเนินเขาจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินระหว่างทางแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านของฝาก ราคาคนไทยจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

Thai